Kiedy konieczny jest wentylator przeciwwybuchowy?

Dobra wentylacja powietrza to podstawowy parametr komfortowego miejsca pracy. Czasami jednak nie tylko o komfort pracy chodzi, ale też o bezpieczeństwo. Pewne warunki pracy wymagają zastosowania specjalnych urządzeń. Duże zapylenie lub obecność mieszanin gazów, które mogą się zapalić, wymaga zastosowania wentylatorów przeciwwybuchowych.

Gdzie stosuje się tego typu wentylatory?

Pierwszym miejscem, które przychodzi do głowy, jest stacja benzynowa. Na stacjach oczywiście koniecznie zastosowane muszą być wentylatory przeciwwybuchowe ( https://fantech.pl/wentylatory-przeciwwybuchowe-ex/ ), ponieważ to nie sama benzyna w stanie ciekłym jest materiałem, który łatwo się zapala i wybucha, ale jej opary. Kolejnym miejscem, które kojarzyć się może z ryzykiem wybuchu, to kopalnie. Eksploatacja złóż naturalnych, szczególnie węgla, wiąże się z ryzykiem uwolnienia wybuchowego i zabójczego metanu. Wypadki z jego udziałem zdarzają się niestety mimo zastosowania najwyższych środków ostrożności.

Pozostałe miejsca o zwiększonym ryzyku zapłonu gazów lub drobnych ciał stałych w powietrzu, nie są takie oczywiste. Mogą to być zakłady stolarskie lub inne firmy produkcyjne, gdzie podczas obróbki drewna lub materiałów drewnopodobnych powstaje drobny pył, bardzo łatwo ulegający zapłonowi. Zakłady chemiczny i lakiernie również wymagają zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Rodzaje wentylatorów

Zależnie od potrzeb, zdecydować można się na wentylator nisko, średnio lub wysokociśnieniowy. Decyduje o tym kubatura, która ma zostać poddana obróbce przez urządzenie. Inne wentylatory przeciwwybuchowe będą odpowiednie do walki z zapyleniem pomieszczenia, a inne do likwidowania zagrożeń wynikłych z obecności lotnych gazów. Różnią się one również sposobem i miejscem montażu oraz sposobem pracy. Każda sytuacja jest nieco inna i powinno się do niej podchodzić indywidualnie, aby wybrać optymalne rozwiązanie.

Wentylatory dachowe — przetłaczanie gazów i par

Popularnym rozwiązaniem stosowanym na zagrożonych halach produkcyjnych, są wentylatory dachowe. Zależnie od modelu, możemy uzyskać wydajność nawet ponad trzydziestu tysięcy metrów sześciennych na godzinę. Wydajność taką oferują wentylatory przeciwwybuchowe typu WO-EX. Pracują one w zakresie temperatur od -20 do 40 stopni Celsjusza, a więc sprostają wszystkim wyzwaniom w naszej strefie klimatycznej.

Jeśli wydajność liczona w dziesiątkach tysięcy metrów sześciennych na godzinę nie jest nam potrzebna, to z łatwością wybierzemy mniejszy model o mniejszej średnicy, mniejszej ilości łopat, a przy tym o mniejszym zużyciu energii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.