Czy maty grzewcze w domu to duży wydatek?

Wbrew wciąż jeszcze pojawiającym się wśród inwestorów obawom, maty grzewcze stanowią bardzo ekonomiczne źródło ciepła dla domów oraz mieszkań. Poniżej, na poparcie tej tezy, przedstawiamy poglądową charakterystykę generowanych przez wspomniane rozwiązanie kosztów.

Mata grzewcza – ogólne informacje dotyczące kosztów

Jednoznaczne określenie kosztów ogrzewania podłogowego w formie mat nie jest łatwym zadaniem. Finalne wyliczenia są tu bowiem uzależnione od wielu różnorodnych czynników, z których najważniejszym jest ilość energii niezbędna do wygenerowania ciepła w ramach określonej przestrzeni. Ten czynnik zależy z kolei nie tylko od wielkości domu czy mieszkania, ale również od typu budynku, układu pomieszczeń, jakości zastosowanej izolacji, wysokości poszczególnych wnętrz, a także mocy samej instalacji grzewczej.

Bez względu na opisane zależności, da się jednak określić pewne ogólne trendy. Zgodnie z nimi ogrzewanie niskotemperaturowe, do których należy przede wszystkim właśnie wariant w postaci mat grzewczych na podczerwień, jest co do zasady rozwiązaniem tańszym od klasycznych grzejników. W takich przypadkach bowiem optymalny komfort cieplny osiągnąć można przy niższych niż normalnie temperaturach, ponieważ nagrzewane są bezpośrednio osoby i obiekty obecne w danej przestrzeni, nie zaś samo powietrze. Warto wspomnieć, że w kwestii takiej jak TERMOFOL mata grzewcza ogrzewanie okaże się nie tylko ekonomiczne, ale także niezawodne.

Szacunkowe koszty maty grzewczej

Pomimo nadmienionym wcześniej trudności, spróbujmy oszacować uśrednione koszty zastosowania maty grzewczej w domu czy mieszkaniu, aby dać ogólny pogląd na skalę tego rodzaju inwestycji. Zacząć należy oczywiście od kosztów zakupu samej maty. Zwykle występuje ona w postaci gotowej rolki o określonej szerokości i długości. W zależności od producenta i mocy cena urządzenia za 1 m2 waha się w przedziale 150-450 zł. Oprócz tego należy zakupić także termostat – jest to wydatek rzędu od 100 do 500 zł. Kolejne wydatki stanowi robocizna związana z montażem, czyli ok. 40% całkowitych kosztów przedsięwzięcia, choć tych nie uwzględniamy, ponieważ instalację mat można przeprowadzić także samodzielnie.

Jak prezentują się koszty eksploatacji mat grzewczych?

Zakładając, że mamy do czynienia z pojedynczą łazienką o powierzchni 3 m² ogrzewaną za pośrednictwem mat grzewczych o mocy 150W/m² przez 4 godziny dzienne, dobowy koszt eksploatacji wyniesie mniej-więcej złotówkę (dla ceny za 1 kWh prądu przyjęliśmy uśrednioną wartość 55 groszy). Dla całego 50-metrowego domu z kolei miesięczne wydatki związane z użytkowaniem systemu mogą oscylować w granicach od 110 do 200 zł. Ponownie wszystko zależy jednak od specyfiki konkretnej nieruchomości, w tym przede wszystkim od stopnia jej energooszczędności.

TERMOFOL mata grzewcza – ogrzewanie w dobrej cenie

Jeżeli zainteresowała Cię możliwość wprowadzenia opisywanego rozwiązania w ramach Twojego domu lub mieszkania, polecamy Ci zapoznanie się z ofertą firmy TERMOFOL. Ceny uzależnione są one od jej specyfiki i uwzględnionych w ramach niej technologii. Dlatego jeżeli zależy Ci na rozwiązaniach wydajnych, zapewniających wysoki komfort oraz jednocześnie energooszczędnych, asortyment wspomnianej firmy stanowi właściwy wybór. TERMOFOL jest liderem w opisywanej dziedzinie na rynku zarówno polskim, jak i europejskim. Podmiot dostarcza urządzenia gwarantujące optymalny stosunek jakości do ceny oraz kosztów eksploatacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.