Strona główna
Poradnik
Tutaj jesteś

Kim jest prosument? Jakich mamy prosumentów w Polsce? 

26 czerwca 2024 Kim jest prosument


W obliczu rosnącego zainteresowania fotowoltaiką, coraz częściej spotykamy się z nowymi terminami, wcześniej zupełnie nieznanymi. Jednym z nich jest prosument – słowo odnoszące się – no właśnie, do kogo?  Wyjaśnijmy więc, kim jest prosument? Czy istnieje więcej niż jeden typ prosumenta? Czym prosument różni się od wytwórcy energii?

Definicja prosumenta. Kto nim jest?

Słowo prosument powstało z połączenia dwóch innych określeń: producent oraz konsument. Ta fraza utożsamia ideę jednoczesnego bycia producentem energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii oraz jej odbiorcą, użytkownikiem.

W efekcie w zapisie Ustawi z dnia 20 lutego 2015 r. znalazła się definicja, która mówi, że: prosument to odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji o mocy do 50 kW. Specjalistów od takich instalacji znajdziesz na stronie eco-team.pl.

Wobec powyższego, za prosumenta energii odnawialnej uznaje się osobę, która spełnia następujące warunki:

 • Wytwarza energię elektryczną w mikroinstalacji wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, wyłącznie na własne potrzeby.

 • Jest jednocześnie odbiorcą końcowym i nie wykorzystuje wytworzonej energii do produkcji, przesyłania lub dystrybucji.

 • Wytwarzanie energii w mikroinstalacji nie stanowi dla prosumenta przeważającej działalności gospodarczej.

Co ważne, prosument otrzymuje możliwość przekazywania nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci publicznej na zasadach:

 • net-metering – jest to system upustów dla posiadaczy instalacji uruchomionych przed 31 marca 2022 roku, w ramach którego prosument przekazuje nadwyżki energii do sieci, by odebrać je w okresach niedoborów własnej produkcji energii.

 • net-billing – system sprzedaży nadwyżek energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną prosumenta do sieci, rozliczanej w ramach depozytu prosumenckiego. Uzyskane w ten sposób fundusze są do wykorzystania na zakup energii elektrycznej w okresach niedoboru produkcji własnej.

Prawny podział prosumentów w Polsce

Prosument prosumentowi nierówny. Wprowadzono więc podział na trzy podmioty zróżnicowane pod kątem pozyskiwania oraz rozdzielania wyprodukowanej energii elektrycznej. Prosumentów w Polsce dzielimy na:

 • prosumentów indywidualnych – ten termin odnosi się do osób fizycznych oraz przedsiębiorców produkujących energię z odnawialnych źródeł energii (OZE). Co ważne, produkcja energii nie może stanowić przeważającej części działalności gospodarczej, a moc instalacji fotowoltaicznej nie może przekraczać 50 kW. Zasady są tym samym ściśle określone, jednocześnie odnoszą się do właścicieli nieruchomości poza budynkami wielorodzinnymi.

 • prosumentów zbiorowych – w tym przypadku mamy do czynienia z instalacją znajdującą się na budynku zamieszkiwanym przez wiele osób (bloki, domy wielorodzinne), należące do wspólnot mieszkaniowych bądź spółdzielni. One również mają prawo produkować energię i przeznaczać ją na cele wspólne: oświetlenie klatek schodowych, piwnic, suszarni, itp., jak również przekazywać je pojedynczym mieszkańcom.

 • prosumentów wirtualnych –  jest to nowy termin, obecny w polskim prawie od 2 lipca 2024. Odnosi się on do osób, które produkują energię poza miejscem pobierania prądu, co stanowi bardzo wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy nie mają miejsca na fotowoltaikę na własnej działce albo budynku, lecz chcą być bardziej eko i czerpać korzyści płynące z OZE. Skorzystają na tym osiedla złożone z bliźniaków oraz szeregówek, firmy, jak i wspólnoty mieszkaniowe. Trzeba podkreślić, że w przypadku prosumentów wirtualnych wciąż obowiązuje limit mocy instalacji PV do 50 kW

Czym różni się prosument od wytwórcy energii odnawialnej?

Prawdą jest, że każdy prosument jest wytwórcą energii. Wynika to bezpośrednio z genezy słowa prosument, istnieje jednak znacząca różnica dzieląca prosumenta od wytwórcy energii. Na początku artykułu podaliśmy, że prosument produkuje energię na własne potrzeby, a owa produkcja nie stanowi przeważającej części działalności.

Tymczasem wytwórca nie ma ograniczeń co ilości przekazywanej dalej energii i może je odsprzedawać w działalności gospodarczej. Innymi słowy, może to być jego główne źródło zarobku, główny filar przedsiębiorstwa, kluczowy segment działania.

Jakie dofinansowania dla prosumentów?

Inwestorzy mają do wyboru kilka programów i metod wsparcia, dzięki którym realnie obniżą koszty wybudowania oraz uruchomienia instalacji fotowoltaicznej. Zaliczają się do nich:

 • Program Mój Prąd

 • Program Czyste Powietrze

 • dofinansowania i granty samorządowe

 • kredyty bankowe na preferencyjnych warunkach

Szczegółowych informacji dotyczących dofinansowania szukaj w urzędach gmin oraz na stronach rządowych programów wspierania OZE.

Artykuł sponsorowany

Redakcja rawiplast.pl

Witaj w naszej redakcji, gdzie dom, wnętrza, instalacje, budownictwo oraz ogród spotykają się, by dostarczyć Ci niezwykłej wiedzy i inspiracji do stworzenia wymarzonego miejsca do życia!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Kim jest prosument
Doraźne poprawki: jak zamaskować wypaloną dziurę?
Szybka renowacja: jak naprawić dziurę w drzwiach?

Jesteś zainteresowany reklamą?

Szybka renowacja: jak naprawić dziurę w drzwiach?