Z jakich elementów składają się linie lakiernicze?

Ze względu na znaczną automatyzację większości procesów technologicznych, współczesna linia lakiernicza składa się ze starannie dobranego zespołu urządzeń. W ten sposób możliwe jest nie tylko znaczne przyspieszenie samej produkcji, ale także wyeliminowanie pomyłek. To z kolei pozwala na zwiększenie zarówno wydajności pracy, zysków firmy, jak i precyzji wykonania.

W pełni zautomatyzowane przemysłowe linie lakiernicze pozwalają na zaprogramowanie całego procesu związanego z obróbką/produkcją według konkretnych parametrów, dzięki czemu nanoszenie powłok lakierniczych odbywa się z dużą precyzją i powtarzalnością.

Na, co należy zwrócić uwagę podczas projektowania linii lakierniczych?

Projekty przemysłowych linii lakierniczych powinny być przygotowywane/opracowywane dla każdego zakładu z osobna, ponieważ w zależności od charakteru prowadzonej działalności, konieczne będzie zastosowanie nieco innych rozwiązań i typów urządzeń. Takie indywidualne podejście daje możliwość odpowiedniego dopasowania zarówno poszczególnych elementów konstrukcyjnych, jak i maszyn do kategorii prowadzonych prac oraz ogólnych możliwości budynku. Taka pełna personalizacja linii, pozwala na jej wykorzystanie do realizacji różnych zleceń w krótkim czasie, a tym samym m.in. do nanoszenia powłok lakierniczych nawet na te duże elementy.

Od czego należy rozpocząć linię lakierniczą?

Ze względu, że w procesie związanym z nanoszeniem powłok lakierniczych, niezwykle ważnym elementem, mającym wpływ na ich jakość i trwałość, jest odpowiednie przygotowanie powierzchni materiału przeznaczonego do polakierowania. Dlatego też przygotowywanie takiej linii, należy rozpocząć od urządzeń, które są przystosowane do wykonywania tego typu prac/zadań. Oczywiście warto, jest pamiętać, że ich wybór zależy od tego, jakie elementy będą poddawane procesowi malowania, a także wymaganych metod ich obróbki. Do urządzeń, które można wykorzystać na tym etapie, należą:

  • myjnie komorowe,
  • linie wannowe,
  • rozbudowane myjnie tunelowe wyposażone w specjalny przenośnik,
  • maszyny przeznaczone do odtłuszczania i fosforowania cynkowego.

Jakie jeszcze elementy wchodzą w skład linii lakierniczych?

Wśród innych elementów konstrukcyjnych, o których nie wolno zapominać chcąc stworzyć standardową linię lakierniczą, znaleźć możemy:

  • transporter rolkowy,
  • kabina lakiernicza,
  • kabina lub tunel suszarniczy,
  • obrotnica,
  • wózek szynowy,
  • portal szlifierski.

Oczywiście zastosowanie innych bardziej zaawansowanych pod względem technologicznym urządzeń, pozwoli na zwiększenie funkcjonalności i wydajności projektowanej linii.