Czym są mieszkania bezczynszowe?

Główną cechą charakterystyczną mieszkań bezczynszowych jest ograniczanie części wspólnych do minimum. Właściciele na własny rachunek ponoszą koszty eksploatacji posiadanych mieszkań, podjazdów, ogródków, klatek schodowych czy napraw budynku. Eksploatacja i naprawa części wspólnych może być finansowana z ustalanych składek, jednak niższych niż standardowy czynsz.

Mieszkania bezczynszowe – koszty utrzymania

W typowych osiedlach mieszkaniowych, płacony co miesiąc czynsz przeznacza się na wydatki wynikające z eksploatacji mieszkań i części wspólnych mieszkańców, takich jak: klatki schodowe, altany na śmietniki, tereny zielone. Zwykle ustala się również fundusz remontowy, z którego pokrywane są naprawy budynku.

Przy mieszkaniach bezczynszowych mamy do czynienia z innymi zasadami. Obowiązek dbania o budynek, zieleń, klatkę schodową czy podjazd, leży po stronie właściciela mieszkania. Przez niego samego ponoszona jest także większość kosztów eksploatacji. Istnieje jedynie możliwość wspólnego ustalenia składek na usługi związane z częściami wspólnymi, przykładowo: monitoring, konserwacja pomieszczeń czy odśnieżanie.

Mieszkania bezczynszowe – wady i zalety

Najbardziej widoczną zaletą posiadania mieszkania bezczynszowego jest fakt, że właściciel dokładnie wie, na co przeznacza swoje pieniądze. Minimalizowane są tu dodatkowe koszty powiązane ze spółdzielnią mieszkaniową i zarządcą budynku. Dzięki temu zarówno kupno, jak i samo użytkowanie mieszkania bezczynszowego jest tańsze niż w przypadku mieszkania, gdzie co miesiąc płaci się czynsz.

Podejmując decyzję dotyczącą zakupu mieszkania bezczynszowego, należy jednak zwrócić uwagę na stosunki sąsiedzkie panujące w budynku, w którym pragniemy zamieszkać. Dobre kontakty między sąsiadami są niezbędne do użytkowania tego typu nieruchomości – wszystkie decyzje dotyczące zagospodarowania budżetu powstałego ze składek podejmowane są wspólnie! Każdy, nawet pojedynczy głos sprzeciwu w związku z daną inwestycją przedłuża jej start. Jeżeli natomiast mieszkańcy nie ustalą funduszu remontowego, to wszelkie wydatki, takie jak remont dachu, czy ocieplenie budynku, trzeba planować samodzielnie, lecz zostaną one współdzielone z sąsiadami.

Mieszkania bezczynszowe – rynek pierwotny czy wtórny?

Mieszkania bezczynszowe dostępne są tak na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym. Miejmy na uwadze, że choć nowe mieszkania mogą być droższe, w niedalekiej przyszłości nie będą prawdopodobnie wymagały ponoszenia wysokich kosztów. Decydując się na zakup mieszkania bezczynszowego z rynku wtórnego, nie możemy pominąć wydatków związanych ze zbliżającymi się remontami.