Resurs UTB – na czym polega?

W 2018 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji, które dotyczy wszystkich urządzeń UTB podlegających dozorowi technicznemu. Przepisy te wprowadzają obowiązek odtworzenia przebiegu eksploatacji urządzenia transportu bliskiego, dokonania oceny jego stanu technicznego i określenia resursu.

Resurs określany jest jako żywotność urządzenia transportu bliskiego. Stanowi on stosunek liczby cykli pracy i stanu obciążenia urządzenia w konkretnym okresie eksploatacji. Cykl pracy obejmuje takie czynności jak podniesienie ładunku, transport oraz opuszczenie w wymaganym miejscu. Resurs określany jest również jako żywotność urządzenia transportu bliskiego. W przypadku konstrukcji stalowych resurs określany jest liczbą cykli, natomiast przy mechanizmach o zharmonizowanym okresie eksploatacji z nominalnym obciążeniem – liczbą godzin. Szacowanie stopnia wykorzystanie resursu dotyczy wszystkich UTB podlegających nadzorowi technicznemu. 

Resurs UTB

Szacowanie resursu pozwala nie tylko na monitorowanie i rejestrowanie kluczowych parametrów eksploatacji urządzenia, ale również umożliwia precyzyjne prognozowanie momentu, w  którym niezbędne będzie przeprowadzenie przeglądu.  To sprawia, że resurs UTB przyczynia się do obniżenia ryzyka awarii i wypadków, a w konsekwencji zwiększa czas dostępności urządzenia i ogranicza zdarzenia prowadzące do wyłączenia go z ruchu.

Stopień wykorzystania resursu zależy od rodzaju urządzenia transportu bliskiego, a także od jego elementu. Najintensywniej wykorzystywanym elementem w urządzeniach dźwignicowych jest mechanizm podnoszenia i to właśnie ten resurs wymaga najczęstszych kontroli.

Kontrola stopnia wykorzystania urządzenia

W sytuacji, gdy resurs UTB  nie jest możliwy do oszacowania na podstawie posiadanej dokumentacji, wtedy należy określić resurs na podstawie wytycznych dla konkretnego urządzenia. W niektórych maszynach resurs może zostać oszacowany na podstawie cykli roboczych, np. przy podestach ruchomych ustalono wartość resursu na 40 000 do 100 000 cykli, a w żurawiach przenośnych – na 30 000 do 200 000 cykli. Inaczej określa się resurs dla podestów załadowczych, dźwigników hakowych i bramowych – w tym przypadku stan wykorzystania resursu jest ustanawiany na podstawie aktualnej wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej. 

Prawidłowe określenie stopnia wykorzystania resursu urządzeń eksploatujących wymaga regularnego prowadzenia odpowiedniego rejestru warunków eksploatacji UTB oraz jego poszczególnych elementów. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *